Pályázatok

Pályázati figyelő

2016.05.25.

Tartalom:

 • Rövid hírek
 • GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram
 • GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
 • GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Tóth Zsolt, dipl.ecc. vezető tanácsadó Mozzanat. Kft.

Iroda: Baja, Eötvös utca 6.I. emelet 6.

Telefon: 20-455-9410

e-mail: zsolt.toth@mozzanat.hu
web: www.mozzanat.hu

A Pályázati figyelőben feltüntetett információk nem tartalmazzák teljes körűen a pályázaton való részvételi feltételeket!

Rövid hírek:

Irodánk elköltözött. Új címünk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12/d. Ügyfélfogadásunk továbbra is időpont egyeztetés szerint történik.

Magjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram (Kódszám: GINOP-8.3.1-16). A legmagasabb igénybe vehető hitelösszeg 600 millió forint, a futamidő akár 15 év is lehet. Az önrész mértéke jellemzően 10 % (egyes esetekben 20 %). A kamatláb rendkívül kedvező fix 0 %. A kölcsön támogatástartalma csekély összegű támogatásnak minősül.

A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat kisebb fejlesztések támogatással történő megvalósításához nyújt lehetséges pályázati keretet, amely kifejezetten a Szabad Vállalkozási Zónának minősített településeken (Baja nem SZVZ) kedvező. A pályázatot jelenleg felfüggesztették, de a 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 60 milliárd forintra emelték a hozzárendelt forrást, így újranyitása várható.

Kiírásra került a Gyakornoki program pályakezdők támogatására elnevezésű pályázat. A projektek keretében mód lesz gyakornokok alkalmazására valamint a munkájukhoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére 100 %-os támogatási intenzitással. A kiírás lényegesen különbözik az elmúlt évek hasonló elnevezésű pályázatától.

További pályázati felhívások megjelenése várható a közeljövőben.

Kód Pályázat címe Támogatási intenzitás Támogatási összeg Benyújtható
GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 50 % különleges feltételekkel 70 % legalább 5 millió, de legfeljebb 50 millió forint hamarosan
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 

100 % legalább 1,9 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft 2016. augusztus 1-től

Felhívás

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének                                  növelése célú Hitelprogram.

kód: GINOP-8.3.1-16

A hitel célja: A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés is finanszírozható (legfeljebb a kölcsön összegének 30%-a).

Igényelhető összeg: legalább 1.000.000, de legfeljebb 600.000.000.-

Futamidő: legfeljebb 15 év, de legfeljebb az amortizáció végéig.

Önerő rész: 10 % (kivéve használt gépjármű esetén, ahol 20 %)

Kamatláb: évi fix 0 %.

Folyósítás: a saját forrás felhasználását követően.

Iparági korlátok – nem támogathatók a következők:

 • mezőgazdaság (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22)
 • fuvarozó-szállítmányozó cégek járművásárlásai (TEÁOR’08 49.41) valamint
 • pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás főtevékenységi kör.

Területi korlát: nincs!

Biztosítékok:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
 • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

Felhasználható:

 • Tárgyi eszköz beszerzés;
 • Immateriális javak beszerzése;
 • Építési beruházás (átalakítás, bővítés, felújítás) finanszírozása;
 • Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei;
 • Turisztikai fejlesztési projektek

Új cég is pályázhat.

A hitellel a pályázatokhoz hasonlóan el kell számolni. Ugyanakkor olyan eszközök és konstrukciók is támogathatók, melyek a pályázati rendszerből jellemzően kizártak. Ilyenek pl. Használt eszközök beszerzése, teherjárművek (személygépkocsik nem) beszerzése, egyes immateriális javak.

A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozhatók, mivel azok nem tekinthetők hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.

A kölcsön támogatástartalma csekély összegű támogatásnak minősül.

Az egyéb szerződéskötési feltételekről, a kölcsön felhasználásának egyéb feltételeiről szíveskedjenek érdeklődni a címoldalon található telefonszámon.

FELHÍVÁS

   A mikro-, kis- és középvállalkozások  kapacitásbővítő beruházásainak támogatására.

 Mikro-, kis- és középvállalkozások  kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

    Kódszám: GINOP 1.2.2-15

A pályázati kiírás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Forrás összege: 60 milliárd Ft (szabad vállalkozási zónának minősülő településen és azon illetve KMR-en kívül). Támogatott projektek száma: 4000-6000 db.

Támogatás összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet. Vissza nem térítendő regionális beruházási támogatás.

Támogatható tevékenységek

 1. Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem, (A költségvetés legalább 50 %-a)
 2. Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem. (A költségvetés legfeljebb 25 %-a, raktározás legfeljebb 10 %-a)
 3. Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem. (A költségvetés legfeljebb 25 %-a)
 4. Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
 1. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem
 2. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

 Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50% -a. Ettől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám (1.2.3 kezdetű részletei) besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában (Baja nem SZVZ) megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg,

 Támogatást igénylők köre

 1. mikro-, kis- és középvállalkozások,
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 4. amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a b) pontban meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

 Fontosabb különleges feltételek:

 1. Amennyiben szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg a beruházás, a projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek, (1,2,3 csoport részei)
 2. A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista, 84, 85, 90 áruosztály részei.

 

 1. A Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is. 84, 85, 90 áruosztály részei.
 2. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás és személyi jellegű ráfordítás növekedésének vagy abszolút értékének vállalása, vagy éves nettó árbevétel növekedésének vagy abszolút értékének a vállalása.

FELHÍVÁS

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Kódszám: GINOP-5.2.4-16

 A pályázati kiírás célja

Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl: gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fiatalok munkaerő-piaci integrációját. Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. Forrás összege: 15 milliárd Ft. Támogatott projektek száma: 500-4500 db.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1,9 millió Ft, de legfeljebb 30 millió Ft lehet.

Támogatható tevékenységek

 1.  A gyakornokok[1] foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység,
 3. Adminisztrációs feladatok ellátása,
 4. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
 5. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése,
 6. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

[1]A gyakornokokkal szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,

 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben6 szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,

 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,

 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 % -a.

 Támogatást igénylők köre

Jelen pályázati kiírás keretében a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozások és:

 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,
 • illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12-)

Elszámolható költségek

  1. gyakornok 9 havi bérköltsége : minimum a garantált bérminimum (bruttó 129.000 Ft) , maximum bruttó 200.000 Ft.
  2. A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft.
  3. egyéb, általános, adminisztratív havi költségekre fordítható illetve Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum (b x 0,15) Ft
  4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség, munkaruha, munkavédelmi felszerelés, kis értékű eszközök legfeljebb gyakornokonként 300.000 Ft.
  5. ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, szoftver): összesen maximum (a+b+c+d) x 0,25
  6. infrastrukturális fejlesztés: összesen maximum (a+b+c+d) x 0,25

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

A pályázat sztenderd kiválasztási eljárású, ami azt jelenti, hogy a tartalmi értékelés pontrendszer szerint történik.

 A pályázat tartalmával kapcsolatos elvárások:

 1. a pályázó vállalja a meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti,
 2. a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, legalább a támogatási időtartam felével megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban,
 3. a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy vállalati gyakornoki kapcsolattartót (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), akinek feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása. A kapcsolattartó feladata a tevékenység ellátása a továbbfoglalkoztatási időszakban is.
 4. a gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges.
 5. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.